icon Fırsatlar icon İlanlar icon SoruYorum

Kullanım Koşulları

Lütfen aşağıda yer alan, sistemin tüm kullanıcıları için geçerli olan kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Sistemi kullanarak bu koşullara uyacağınızı peşinen kabul etmiş olacaksınız.

turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi’ne hoş geldiniz. (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır. Site tabiri, site ile bağlı uygulamaları kapsamaktadır.) Site ve Uygulama’mızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu "Site ve Uygulama" Türk Havak'a ait olup, Site ve Uygulama’da, Site ve Uygulama üzerinde, Site ve Uygulama içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'ne aittir. Hukuki ve mali durumlarının uygulama ve uygulama üzerinde sunulan hizmetlere abone olmaya izin verip vermediğini hukuk müşavirlerine danışmak suretiyle önceden kontrol etmek, ilgili kişilerin kendi sorumluluğudur. Türk Havak uygulamada dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site ve Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Genel kullanım koşulları, kullanıcının aşağıdakileri yapmasına izin veren koşulları tanımlamaktadır:

·         Bu Siteye ve bağlantılı uygulamalara erişmek
·         Sunulan hizmetleri kullanmak

Ø  Koşullar;

1.  Site ile bağlantılı uygulamayı kullanmadan önce izlenmesi gereken adımlar;
2.  Uygulamayı indirmeniz gerekmektedir.
3.  Uygulamanın içeriğine kullanıcı hesabı oluşturarak erişebilirsiniz.
4. Kullanıcı oluşturduktan sonra giriş yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz.
5. Kimlik doğrulama prosedürü kullanıcıya bir tanımlayıcı ve bir şifre vermektedir. Tanımlayıcı ve şifre kişisel ve gizlidir. Bu gizliliğe ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
6. İşbu Site ve Uygulama üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'ne ait olup, Site ve Uygulama’ya girmek ve kullanmakla sitenin ve uygulamanın kullanım koşullarını "Kullanıcı/Kullanıcılar" sıfatıyla ("Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site ve Uygulama’yı kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Site ve Uygulama’da yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, site ve uygulamaya erişmek ve onu kullanmak için gerekli olan beceri, yol ve yöntemlere sahip olduğunu ve bu genel hüküm ve koşullara uymayı kabul eder.
7. Kullanıcı/Kullanıcılar; Site ve Uygulama’da yer alan her bir turkhavakbiz.com (site adı) ve alt bileşenlerinin kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu kabul ve beyan eder.
8. Telekomünikasyon ağını kullanmaya ilişkin erişim maliyeti mobil kullanıcı tarafından, kendi servis ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısının/ sağlayıcılarının öngördüğü koşullar uyarınca ödenir. Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısının talep ettiği abonelik ücretlerini ödemek kullanıcının sorumluluğundadır. Tüm maliyetler kullanıcı tarafından ödenecektir. Türk Havak, (turkhavakbiz.com) telefonik, enformatik ortam veya yazılım ortamının çalışmamasından veya uyumsuzluğundan veya Mobil Uygulamaya erişimi imkânsız kılan internet bağlantılarından doğabilecek zararlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
9. Türk Havak, (turkhavakbiz.com), veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, gsm numarası, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama, vb. amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.
10. Kullanıcı/Kullanıcılar, üyelikten ayrılmaları durumunda turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'nden herhangi bir hak talep edemezler. Veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklandıktan sonra silinecektir. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi kullanım koşullarının ihlâli halinde Site ve Uygulama‘nın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı/Kullanıcılar'ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Site ve Uygulama kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Site ve Uygulama kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Site ve Uygulama sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı/Kullanıcılar aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'nin tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi Site ve Uygulama’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site ve Uygulama’daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site ve Uygulama’daki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. turkhavakbiz.com, mücbir sebep durumlarından veya kendi makul seviyedeki kontrolünü aşan istisnai durumlardan kaynaklanan ve kullanıcının hesabını etkileyebilecek olan nihai sonuçlardan dolayı yükümlü değildir. Kullanıcı, kendi hareketlerinin ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu tam anlamıyla üstlenmeyi kabul eder; turkhavakbiz.com kullanıcının hareketlerinden ve bunların sonuçlarından dolayı yükümlü tutulamaz. Taraflar Uygulamadaki ve sitedeki bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından kaynaklanan hiçbir zarardan turkhavakbiz.com ‘un sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı; uygulamayı ve siteyi kullanırken, ürün veya hizmetlerden faydalanırken, herhangi bir işlem yaparken işbu sözleşmeye ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi takdirde meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu, bu kapsamda turkhavakbiz.com ‘un uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Site ve Uygulama’da paylaşamaz ve Site ve Uygulama’yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Site ve Uygulama altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi Site ve Uygulama’da, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site ve Uygulama’da yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca "Site ve Uygulama " üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

12. turkhavakbiz.com, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin bu sözleşmede yukarıda açıklanan kullanım kurallarına ilaveler yapma, bunları değiştirme veya silme hakkini saklı tutar. turkhavakbiz.com, Uygulamayı güncel halde tutmak için çaba gösterecektir. Ancak turkhavakbiz.com, bu Uygulama üzerinde sunulan bilgilerin doğruluğu ve tamlığına dair herhangi bir garanti vermez. turkhavakbiz.com, kendi kastı veya ağır kusur ve ihmalinden kaynaklanan direkt zararlar hariç olmak üzere, Uygulamanın kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek veya bu ziyaretle ilişkili olan doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

13. Uygulama, ayrılmaz bir bütün olarak görülmelidir. Sayfaların, verilerin veya Uygulamayı oluşturan başka bir ögenin yayıncının izni olmadan herhangi bir işlemle veya herhangi bir destekle kısmen veya tamamen çoğaltılması veya yeniden sunulması yasaktır ve telif hakkı ihlali oluşturur. Mobil Uygulamada gözüken metinler, bilgi, tasarım, markalar ve/veya logolar lisans sözleşmesi kapsamında turkhavakbiz.com’a aittir. Resim, görüntü ve eklentilerin tüm hakları turkhavakbiz.com’a aittir.

14. Bu sözleşme uygulamayı ve siteyi ilk kez kullandığınız gün başlar ve üzerindeki aktivitenizi durdurana dek devam eder. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi Site ve Uygulama’ya üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Kullanıcılar'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i ( isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Öngörülen amaçlar şunlardır;

- Yayınlar göndermek,
- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
- Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı hizmeti sunmak,
- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
- turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
- Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
- Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla.

15. Sistem tarafından herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin bu sözleşmeyi sona erdirebilir ve hesabınızı kapatabilir. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise bilgi@turkhavakbiz.com adresine mail atarak listeden çıkmaları gerekmektedir. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcı/Kullanıcılar bilgi@turkhavakbiz.com ‘a mail atarak turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

16. Şu kadar ki, turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

17. Kullanıcı/Kullanıcılar, "Site ve Uygulama "da yer alan ve diğer Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi'nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

18. turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi’nin her zaman, tek taraflı olarak Site ve Uygulama’yı, sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

19. Kullanıcı/Kullanıcılar kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde turkhavakbiz.com Üyelik Sistemi’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Site ve Uygulama üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Veri Politikasını inceleyebilirsiniz.