icon Fırsatlar icon İlanlar icon SoruYorum

Gizlilik Politikası

“www.turkhavakbiz.com sitesinin üyelik sistemi”nin tüm hakları THY AO Personel Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın (kısaca Türk Havak) turkhavakbiz.com’a aittir. İşbu Türk Havak sahibi olduğu ve hali hazırda içeriğinde turkhavakbiz.com platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” işbu “gizlilik politikası” ile tüm kullanıcılarına turkhavakbiz.com üyelik sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı hakkında bilgilendirmektedir. Tüm kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir uygulama kullanıcısı olarak hizmetimizi kullandığınızda, (uygulama yayıncısı olarak) kişisel verilerinizi işleriz. www.turkhavakbiz.com ziyaretçilerine hizmet sunabilmek amacıyla isim, yaş, e-posta gibi bilgilere ihtiyaç duyar. Bu bilgiler yalnızca www.turkhavakbiz.com bünyesinde kullanılmakta ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi” kullanıcı/kullanıcılar'ın turkhavakbiz.com üyelik sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ziyaretçiler bunu bilir ve kabul eder. Ayrıca benzer bir durumda turkhavakbiz.com üyelik sistemi gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

“Gizlilik politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak için hazırlanmış olup, kullanıcıların izni olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” ve Türk Havak olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu gizlilik politikasında kullanılan “kişisel bilgiler” terimi ziyaretçilere ait;

Ø  Kimlik bilgisi (Ad soyad),
Ø  Kartuş kart numarası,
Ø  Cep telefonu numarası
Ø  Uygulamadan yapacağınız alışverişlere ilişkin bilgi (miktarı, tarihleri, kazanmış olduğunuz puanlar gibi kartuş kampanyalarından yararlanmanızı sağlayan bilgiler),
Ø  Log kayıtları  (mobil uygulamanın kullanılması halinde),
Ø  Lokasyon verisi (mobil uygulamayı kullanarak konum verisinin paylaşılmasına izin vermeniz halinde),
Ø  E-mail adresi, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde)
Ø  Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi” kullanıcıların kendisine “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanmayı ve öngörülen amacın dışında kullanmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, paylaşmamayı, satmamayı veya kullandırmamayı taahhüt eder. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi Türk Havak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacağını ziyaretçilerine bildirir. Öngörülen amaçlar;

Ø  Yayınlar göndermek,
Ø  Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
Ø  Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
Ø  Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
Ø  “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
Ø  Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
Ø  Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla.

Söz konusu bilgiler turkhavakbiz.com sunucularında toplanmakta olup, dönemsel kampanya çalışmaları, ziyaretçi profillerine yönelik özel faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece turkhavakbiz.com bünyesinde işlenmekte ve kullanılmaktadır.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, turkhavakbiz.com’a ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise bilgi@turkhavakbiz.com adresine mail atarak listeden çıkmaları gerekmektedir. “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler turkhavakbiz.com sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

turkhavakbiz.com ile ilgili sorunların tanımlanması ve “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait web sitesinde veya sitelerinde çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, gerektiğinde kullanıcı/kullanıcıların IP adresini tespit eder ve bunu kullanır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait web sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir, başka siteler üzerinden “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”ne bağlantı kurma imkânı tanıyabilir. “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik kuralları, gizlilik, güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi, manevi zarar ve kayıplardan turkhavakbiz.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcıların/üyelerin internet sitesinden veya internet sitesinde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem, uygulama ve sonuçlarından turkhavakbiz.com sorumlu olmayıp, üyeler/kullanıcılar sorumludur.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ziyaretçi bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Ziyaretçi sisteme girdiği tüm bilgilere sadece ziyaretçi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece ziyaretçi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, kullanıcılar ve kullanıcıların “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (kurabiye/çerez-cookie) kullanarak elde edebilme hakkına sahiptir. Çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olup, çerezler internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Çerezler; “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmaktadır. Çerezler, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ziyaretçiler dilerse çerezlerin ayarları değiştirebilirler.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, (“turkhavakbiz.com üyelik sistemi”nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”ne aittir. “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” yukarıdaki konularda ve ziyaretçilere sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” tarafından uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi” yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” içerisindeki platformlara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” güncellenen “gizlilik politikası” hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu “gizlilik politikası”nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” olarak önermektedir.

“turkhavakbiz.com üyelik sistemi” 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”nden silecektir.

Tüm kullanıcılar, ziyaretçiler “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu “gizlilik politikası”nda anlatıldığı gibi, “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”, Türk Havak içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır.

Politikanın içeriğinde sayılan amaç için elde edilen bilgiler, tamamen tüm kullanıcıların özgür iradeleri ile “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”ne sağlanmaktadır. Ancak, tüm kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını bildiririz. Söz konusu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının, ziyaretçinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur ve istenilen hizmetin sunulması için bu hususa aykırı davranmamaları rica olunur. Aksi durumda “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle “turkhavakbiz.com üyelik sistemi”nin, Türk Havak’ın ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir.  

Kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde tüm kullanıcıların “turkhavakbiz.com üyelik sistemi” ile "bilgi@turkhavakbiz.com" -mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

turkhavakbiz.com internet sitesinde, uygulamada bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, tablolar, bilgiler, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı turkhavakbiz.com’a aittir. turkhavakbiz.com’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz, kopyalanamaz.

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Veri Politikasını inceleyebilirsiniz.